Aktualizacja budowy 29.06.2022 – Parkingowiec P1 Świnoujście

Aktualizacja budowy

Data: 2022-06-29

Realizacja:
Parking P1

Status realizacji:

Etap: 3 – Stan surowy

Etap III – Stan surowy – Konstrukcja parteru – roboty związane z tym etapem trwają, zaawansowanie można określić na ok. 60%.

Wykonano już wszystkie słupy żelbetowe (zbrojenie + betonowanie) oraz zakończono zbrojenie ścian.

Większość ścian jest już zabetonowana i przygotowana do oparcia na nich stropu monolitycznego nad parterem. Wymagać to będzie zaszalowania, czyli wykonania podparć i uformowania stropu na całej kondygnacji, celem jego zazbrojenia i późniejszego zabetonowania.

Stropy nad poszczególnymi kondygnacjami, w tym ten nad parterem, będą wykonywane w kilku fazach, co związane jest z geometrią obiektu. Po wykonaniu 1. i 2. fazy stropu parteru wykonawca przejdzie do wykonywania ścian i słupów wyższej kondygnacji na tym fragmencie obiektu, podczas gdy część pracowników będzie kończyć pozostałe fazy stropu. Jednocześnie część sił wykonawcy pozostanie na parterze celem wykonania schodów oraz pochylni wjazdowych z parteru na piętro. Kolejne etapy budowy będą podzielone na poszczególne kondygnacje (+1, +2, +3, +4, stropodach), a kondygnacje będą wykonywane w fazach, które można w uproszczeniu opisać jako „połówki” pięter. Na jednej połowie obiektu będzie trwało wykonywanie słupów i ścian, podczas gdy jednocześnie na drugiej połowie pracownicy będą już wykonywali strop nad wcześniej wykonywanymi ścianami/słupami. Wykonstruowanie pochylni i schodów będzie następowało po zakończeniu innych prac na danym piętrze.

Galeria