Aktualizacja budowy 08.02.23 – Parkingowiec P1 Świnoujście

Aktualizacja budowy

Data: 2023-02-08

Realizacja:
Parking P1

Status realizacji:

Etap: 4 – Zakończenie trzeciej kondygnacji

Dnia 06.02.2023 r. odbyło się betonowanie stropu oznaczające zakończenie budowy czwartej kondygnacji garażowca – aktualny poziom to +4 ½. Budynek po zakończeniu budowy będzie posiadał dwa stropodachy – część niższą oraz część wyższą, które będą wykonywane niezależnie. Rozpoczęto prace związane z ustawianiem szalunku pod stropodach części niższej oraz równolegle od dnia 08.02.2023 r. ruszyły prace związane ze zbrojeniem elementów oraz ich przygotowaniem do betonownia na zabetonowanym stropie będące elementami, na których opierał się będzie wyższy stropodach będący ostatnią dużą powierzchnią poziomą do betonowania podczas trwania Inwestycji.

Na wykonanych piętrach poniżej prowadzone są prace związane z przygotowaniem powierzchni do zabezpieczenia i ostatecznie do malowania końcowego.

Galeria