RODO

 1. Niniejsza informacja wymagana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.parksystem.adrespect.pl, zwaną dalej „Serwisem”.
 3. Współadministratorami danych osobowych są:
  1) Park System sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 14B IIIP, 72-600 Świnoujście;

– zwane dalej łącznie „Współadministratorami”.

 1. Adresem e-mail właściwym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest adres: kontakt@park-system.pl.
 2. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Współadministratorów, w szczególności w następujących celach:
  1) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, w tym newslettera;
  2) prowadzenia działań marketingowych;
  3) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
  4) obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  5) analitycznych i statystycznych.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
  1) poprzez dobrowolnie wprowadzone oraz inne dobrowolnie podane przez użytkownika informacje, w tym informacje podane w formularzach kontaktowych;
  2) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików „cookies”].
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Współadministratorów do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji opisanych w niniejszym dokumencie celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Współadministratorów.
 6. Poza wymienionymi podmiotami dane użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez użytkownika udzielonej zgody. 
 8. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  1) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych Współadministratorów;
  2) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu;
  3) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 9. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Współadministratorów, gdzie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów gdzie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest obrona któregokolwiek ze Współadministratorów przed roszczeniami osób trzecich.
 1. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO. 
 4. Do danych zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych
  w dowolnym momencie. 
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane osobowe którykolwiek ze Współadmnistratorów narusza przepisy RODO, użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz pytania?

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, przejdź do kontaktu i skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu